• ทดลองฟรี 30 นาที ขณะนี้เปิดจอง

  คอร์สเรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์
  ทดลองฟรี โทร. 088-249-4917 / 089-201-1680

 • ลด 50% 26MAY2016

  Check out our products.

  คอร์สบทสนทนาออนไลน์ภาษาอังกฤษ
  999.00 - 4,999.00
  ให้ช่วงเวลาปรึกษาหารือ 30 นาที
  สนทนาเห็นหน้ากันโดยใช้ระบบ Zoom
  50% Discount Code:
  ลด 50%
  26MAY2016
  Select
  Quantity
  Coming soon
 •  

  My professional experiences includes the following: Warehouse Management and Supply Coordinator, Promotional Advertisement Specialist and ESL/EFL English teacher. I have had and still hold the same belief today that I held during my last 35-years, I have done each job to the best of my ability and always with complete enthusiasm and sincerity. I have always treated fellow co-workers, employers and employees with due respect and dignity as each person rightfully deserves. I have always been and still am interested to learn new things and accept bigger challenges for my continued personal advancement and also with the advancement of other individuals and/or companies.

   

  ประสบการณ์การทำงานของผม

  ผมเป็นผู้ประสานงานด้านการจัดหาและการจัดการคลังสินค้า ผู้ชำนาญพิเศษด้านการโมษณาโปรโมชั่น ครูสอนภาษาอังกฤษ ESL/EFL ผมยึดมั่นในการทำงานด้วยความกระตือรือร้น จริงใจ 35 ปีมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน ผมทำงานสุดความสามารถและทำดีที่สุดในแต่ละงาน ผมปฏบัติต่อนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ร่วมงานอย่างมีเกียรติ ผมสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายเพื่อพัฒนาการส่วนบุคคล ส่วนรวมและสังคมหรือรูปแบบบริษัท

   

 • EXPERIENCE

   

  Ajarn Donald's English Language Services

  Senior Consultant 

  Dec 2001 – Present

   

  I organize English Camps. We are here to help both small & BIG companies to prepare their employees for ASEAN and AEC 2015. We are the marketing partners in Thailand for Paris Based English Attack!  Facebook 

  English-Attack! Thailand

  Marketing Partner 

  Aug 2012 – May 2016

   

  As marketing partner I help teenagers and adults create a user account so that they can begin learning/improving their English language skills. I also help teachers, schools, universities, private language centers, groups and companies select the right plan that is best for them.

  English Attack! is the first English-language learning service specifically designed for the digital generation. Our approach features a worldwide community of learners of English; and uses short-session online entertainment to encourage frequent digital immersion in real everyday English, with fresh content published weekly.

  Suwanplubplapittayakom School

  Senior Native English Speaking Teacher 

  May 2006 – Apr 2008

   

  I was the senior (and only one for first year) native English speaking teacher and had taught English to nearly 600 M/1 - M-6 students here at Suwanplubplapittayakom School in Bangkok.

  Chinorotwittayalai School

  Senior Native English Speaking Teacher 

  May 2005 – Apr 2006

   

  I was the senior native English speaking teacher and had taught English to nearly 200 M/1 - M-6 students here at Chinorotwittayalai School IEP Program.

  ECC Chonburi

  English Teacher 

  May 2004 – Apr 2005

   

  I had taught English to young learners, teenagers and adults.

  Suansriwittaya School

  English Language Teacher 

  May 2003 – Apr 2004

   

  I was the senior native English speaking teacher and had taught English to nearly 2,500 M/1 - M-6 students here at Suansriwittaya School School in Lang Suan District, Chumphon.

  Private English Centers

  ESL/EFL English Teacher 

  Dec 2001 – Apr 2003

   

  I had taught English at three private language centers at different locations throughout Bangkok, Thailand. I've taught English at Ecc The Mall Thapra, Siam Computer Ladproaw Road and British American The Mall Bangkhae. 

  Patnaude's Promotional Advertisement Inc.

  President 

  Jan 1990 – Dec 1999

   

  I was the owner/CEO. I managed the company including overseeing the expansion in 1992 after only 2-successful years in business. We bought a franchise with Adventure in Advertising http://advinadv.com and hired almost 40 additional employees.

  LDR Industries

  General Manager 

  May 1986 – Oct 1989

   

  General Manager of warehouse operations for leading Plumbing/Heating & Air Conditioning Distribution Center. I managed a 350 sq. ft. warehouse with 60-employees. I had managed the shipping dept. where I negotiated contracts with land, air and sea freight companies. I also managed the other three departments, receiving dept., order filling dept. and production. Under my supervision was an assistant warehouse manager, receiving dept. manager, shipping dept. manager, order filling dept. manager and production manager. I also had 55-additional employees for which I had to manage weekly schedules, annual evaluations, setup training courses etc.

  US Army

  Supply Specialist 

  May 1982 – Apr 1988

   

  I had done my basic training at Ft. Dix, NJ. U.S.A. In August 1982 I was transferred to Ft. Gordon, Georgia to complete my military occupational specialty (MOS) and finally I was sent to Ft. Lee, Virginia U.S.A. From 2006-2008 I was Subsistence Supply Specialists in Reservist status. My duties included the following: Supervising and performing warehouse functions in order to maintain equipment records and parts. Operating the automated systems that facilitate the management of supplies or maintenance. Manually receiving, storing, and issuing supplies. I received an Honorable Discharge from the U.S. Army in April 1988.

 • My Motto

  My success comes only after my students/learners achieve theirs.

 • SKILLS

   

  Management Consulting

  Education

  Higher Education

  Educational Technology

  Education Management

  Special Education

 • EDUCATION

   

  The Johns Hopkins University - Carey Business School

  B.A. Business Management 1978 - 1982

   

  Bachelor of Business Administration

  Activities: A thorough understanding of the factors that drive business
  Proficiency in analysis, problem solving, and communication
  Knowledge of core concepts in accounting, finance, information systems, marketing, and management
  Understanding of specialized business areas

  Morton East High School Cicero, Il.

   1974 - 1978

   

  Describe your studies, involvements, and accomplishments at this school.

  Cicero School

  1966 - 1974

   

   Math, Science, English, History, P.E. and recess haha. LoL! 555

 • REFERENCES

   

  Pablo Ponce de Leon

  Story Consultant (Bilingual)

  Donald is a highly proactive and dedicated professional who fully understands the ESL playing field both in class and online and follows that up with a world-class service to his clients. He is also a treat to have as a colleague. I highly recommend Donald for projects of any scope. He is the real deal.

  LORIE C WEEDEN

  ESL, Bilingual Spanish Adult Literacy Educator/Tutor at Weeden;s Tutor/Teaching

  Donald has a well-rounded personality basing on his different experience in life. He is a detail=oriented Teacher, and Manager who watches the balance sheet like a hawk without losing sight of the strategic objective.

  James Parmelee

  Director at TEXT-AND-TALK Academy

  Donald is diligent and dedicated in all he does and knows the EFL/ESL industry in Thailand inside out. Highly to be recommended in every way as a business associate and educator.

 • About Ajarn Donald's

  We always strive for the best.

  Passion

  I'm passionate about making a difference in young peoples lives (especially teens). When I'm involved with a project, I try to do my very best and accept no limits as to the amount of time and effort that is required from me to achieve success. As a teacher, consultant and entrepreneur, I know that my success will come and will be appreciated by others, such as students and parents. There isn't any better feeling than knowing some of my students had benefited in a way that makes them better prepared and more knowledgeable about all the surrounding possibilities that will effect their future moving forward in their own journeys. I feel very successful when I see some of my former teen students getting involved with community projects, helping the disadvantaged or doing something positive about the environment. These are some important topics which I stress when teaching teenagers. 

  Independence

  You will soon begin to realize that the truth about us is that Donald isn't just another ESL teacher in Thailand, or that Ajarn Donald's English Language Services isn't just another agency providing schools with teachers (bodies) or helping teachers find a job (very low paying in Thailand) but we are something much much more than this.

   

  We are trying to create the New Way Forward!

All Posts
×